Abonnement borgen van Privacy

IN VIER UNIEKE STAPPEN NAAR PRIVACY ACCOUNTABILITY

STAP 3: Abonnement Borgen van Privacy

Jaarlijkse controle op je Privacy Compliancy status

In het bedrijfsleven zijn we gewend om kwaliteit te (blijven) toetsen. Denk hierbij aan ISO en NEN normen. Ook voor de AVG is het van belang dat een organisatie blijft toetsen of er aanpassingen op de (nieuwe) AVG clausules van toepassing zijn. Toetsing kan nodig zijn indien er een nieuw proces binnen de organisatie is toegevoegd. Of dat sprake is van een nieuwe samenwerking met een leverancier of als er een wijziging is gekomen op een bepaalde AVG-clausule. De organisatie heeft dan de plicht compliant te blijven.

SYNTYCHE biedt u hiervoor een abonnement voor aan.

Voordelen:

  • Boetes worden voorkomen. Meten is weten!
  • Waarborg om compliant te blijven
  • Eerste jaar: 2x per half jaar een controle op de Compliancy status
  • Tweede jaar en verder: 1x per jaar een controle op de compliancy status
  • Overzichtelijk abonnement per maand per organisatie
  • Inhuur FG’er voor contact naar Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Pagina navigatie: | STAP 1 | STAP 2 | STAP 4 |

Verwante onderwerpen: | Abonnementen | Field Management | DPO inhuren? |