Abonnementen

PRIVACY BOEKHOUDING EN AVG BORGING

Er is leven na AVG!

Met onze abonnementen beschikt u over een Privacy Administratie of borgt u uw AVG Privacy status nadat het project is beëindigd.

In het bedrijfsleven zijn we gewend om kwaliteit te (blijven) toetsen. Denk hierbij aan ISO en NEN normen. Ook voor de AVG is het nodig dat de organisatie nog steeds compliant is. Toetsing kan nodig zijn als een proces verandert of wordt toegevoegd of er sprake is van een nieuwe samenwerking met een leverancier.

Wanneer men persoonsgegevens bewerkt of verwerkt in samenwerking met anderen zoals leveranciers of partners dan is het van belang dat verwerkingsovereenkomsten correct zijn en worden bijgehouden. Dit laatste gebeurt in de Registers. Voor deze ‘boekhouding’ biedt SYNTYCHE een Privacy Administratie.

Voordelen:

  • Constant AVG Compliant zijn
  • Overzichtelijke Privacy boekhouding van verwerkersovereenkomsten en registers
  • Audit trail voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Overzichtelijk abonnement per maand per gebruiker