Cybersecurity specialist nodig?

SECURITY OFFICER (SO)

SYNTYCHE verwacht dat Cyber Security een grote run gaat krijgen vanwege de toename van aanvallen op netwerken en cloud-diensten. De SO helpt organisaties de weerbaarheid en flexibilteit van netwerken, clouddiensten, end points en IoT (Internet of Things) te controleren en te testen op aanvallen van buiten af. De SO werkt preventief door de Gouvernace, Risc en Compliancy (GRC) op orde te houden via Beleid en Policy. De weerbaarheid kan worden getest door zogenaamde penetratietesten. Hierbij wordt via Ethical Hacking agressief een aanval gesimuleerd. Aan de hand van de resultaten kan de organisatie maatregelen nemen. Ons motto hierbij is “Voorkomen is beter dan genezen”. Ook kan SYNTYCHE een NTSA kast (Snuffelaar) in het netwerk plaatsen die gedurende een korte periode alle uitgaande data monitort en controleert. Alle data wordt real time vergeleken met meer dan 500.000 end points wereldwijd. Wanneer een aanval gaande is wordt de SO ingeseind. De NTSA levert een Cyber rapport op dat gebruikt kan worden om passende maatregelen te treffen. SYNTYCHE is Brons Parner van BitDefender.

TIEN VOORDELEN OM SYNTYCHE ALS PARTNER TE HEBBEN

  • Gedegen en overzichtelijke projectaanpak
  • We werken met gecertificeerde Cyber Security en Privacy Professionals
  • Projectbegeleiding van Cyber Security en Privacy Professionals door Field Managers
  • 24/7 inzicht in het project via ons online portaal
  • Kunnen terugvallen op aanwezige kennis en ervaring binnen onze Community
  • Voorkoming van hacks, aanvallen, datalekken, reputatieschade en boetes
  • Hernieuwd inzicht in de eigen processen en systemen
  • Draagvlakvergroting van medewerkers op alle niveaus
  • Versterking van de Visie en Missie
  • Abonnementen voor FG, DPO en Cyber Security Ondersteuning na AVG via Borging en Privacy Administratie

VERZOEK TOT CONTACT

Pagina navigatie: | STAP 1 | STAP 2 | STAP 3 | STAP 4 |

Verwante onderwerpen: | Abonnementen | Field Management |