DPO of FG nodig?

Data Protecion Officers (DPO)

Op projectbasis kan een DPO ingehuurd worden. Deze Privacy Professional helpt de organisatie AVG proof te worden. Gedurende het project wordt stapsgewijs de AVG status bereikt. Men werkt o.a. aan de procedures, registers en verklaringen. Aan het einde van het project wordt ons logo afgegeven “Audited by SYNTYCHE” om aan te geven dat men de Privacy conform de AVG uitvoert.

 

Klik hier voor een overzicht van onze klanten.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Wanneer de AVG Proof status is bereikt, is het nodig om de Privacy status te borgen. Borging gebeurt door een FG. De FG zorgt ook voor het afhandelen, beoordelen en melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit laatste gebeurt binnen 72 uur. Ook beantwoordt de FG vragen van management, werknemers en leveranciers. Bij eventuele jurisprudentie bekijkt de FG of bepaalde aanpassingen nodig zijn in bijvoorbeeld procedures of het Verwerkingenregister. De FG werkt met een officieel FG-nummer dat is verkregen via de AP.

TIEN VOORDELEN OM SYNTYCHE ALS PARTNER TE HEBBEN

  • Gedegen en overzichtelijke projectaanpak
  • We werken met gecertificeerde Cyber Security en Privacy Professionals
  • Projectbegeleiding van Cyber Security en Privacy Professionals door Field Managers
  • 24/7 inzicht in het project via ons online portaal
  • Kunnen terugvallen op aanwezige kennis en ervaring binnen onze Community
  • Voorkoming van hacks, aanvallen, datalekken, reputatieschade en boetes
  • Hernieuwd inzicht in de eigen processen en systemen
  • Draagvlakvergroting van medewerkers op alle niveaus
  • Versterking van de Visie en Missie
  • Abonnementen voor FG, DPO en Cyber Security Ondersteuning na AVG via Borging en Privacy Administratie

VERZOEK TOT CONTACT

Pagina navigatie: | STAP 1 | STAP 2 | STAP 3 | STAP 4 |

Verwante onderwerpen: | Abonnementen | Field Management |